Termín setkání: 14. 11. 2022 v prostorách OSP MMB na Kolišti 19, ve 4. patře, v zasedací místnosti.

Setkání zástupců služeb osobní asistence a odlehčovacích služeb je naplánováno 9:00 – 11:30 hod.

Setkání zástupců pečovatelských služeb je naplánováno 14:00 – 16:30 hod.

Na programu setkání bude:
1) Úvod.
2) Vzájemné informovaní poskytovatelů terénních služeb péče ohledně aktuálního dění, novinek a případných problematických oblastech.
3) Informace ze strany zástupců OSV KrÚ JMK ohledně chystaných procesů v oblasti plánování služeb, karet potřeb a dalších aktivit.
4) Vzájemná diskuze a sdílení praxe na základě výstupů z kontrolních metodických návštěv Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB (témata z oblasti plánování průběhu služby, individuální plánování, osobní cíl klienta, definování nepříznivé sociální situace apod.).
5) Závěr

Rádi bychom Vás požádali o účast max. dvou zástupců za jednu službu. Děkujeme.

Na setkání s Vámi se těší zástupci Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB.