Termín setkání: čtvrtek 26. 5. 2022 od 9:30 do 11:30 hod.

Účastníci: zástupci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Místo konání: Odbor sociální péče MMB, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře


Téma setkání: Představení a vzájemná diskuze možností a cílů spolupráce domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s Centrem paliativní péče Brno. Setkání je určeno pro zástupce brněnských DS a DZR, především pro pracovníky, jenž se v domovech paliativní péčí přímo zabývají.

Na setkání je možné se přihlásit do 25. 5. 2022 skrze tento ODKAZ.