schválen Zastupitelstvem města Brna dne 7. 9. 2022

schválena Radou města Brna dne 21. 9. 2022


Připomínkovací řízení plánu probíhalo v termínu 9. – 22. 5. 2022

Celkem bylo zaevidováno 85 připomínek, přičemž 45 z nich bylo akceptováno a zapracováno do dokumentu, 11 připomínek bylo akceptováno a zapracováno částečně, 21 připomínek bylo posouzeno jako nerelevantních a 8 připomínek akceptováno nebylo.