Termín setkání: čtvrtek 23. 6. 2022, od 9:00 do 12:00 hod.

Účastníci: zástupci krizových služeb pro lidi s duševním onemocněním, sociální pracovníci a další odborníci pracující s duševně nemocnými.

Místo konání: budova Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19, zasedací místnost ve 4. patře

Téma setkání: Workshop a diskuze zástupců krizových služeb a dalších relevantních odborníků ohledně toho, co se ve fungování systému pro péči o lidi s duševním onemocněním v oblasti podpory v krizi posunulo a co naopak nikoliv, jaké přibyly prvky nebo zda jsou vnímány nějaké změny v této oblasti, ať už pozitivní či negativní.

Program: 

  • Přehled prvků systému krizových služeb pro lidi s duševním onemocněním v Brně – představení nových i dlouhodobě působících služeb (co v současnosti je) 
  • Potřeby systému krizových služeb pro lidi s duševním onemocněním v Brně (co je do budoucna potřeba)  
  • Předávání informací mezi krizovými službami a dalšími prvky systému 

Na setkání je možné se přihlásit do 20. 6. 2022 skrze tento ODKAZ.