Aktualizovaný pořadník, ve kterém lidé čekají na nabídku dostupného seniorského bytu s možností pečovatelské služby nebo bezbariérového bytu, dnes schválili brněnští radní. Po revizích, které provedl bytový odbor během prvního pololetí, v něm je momentálně necelých 500 osob. Nově jsou všechny v jednom pořadníku a mohou si volit vícero lokalit, v nichž by chtěly bydlet.

Bezbariérové a seniorské byty jsou nabízeny zájemcům podle pořadníku, který dvakrát ročně schvaluje Rada města Brna. Začátkem letošního roku byla přijata nová pravidla spjatá s přidělováním bytů – jednak sestavení pouze jednoho pořadníku s tím, že žadatel může preferovat nebo vyloučit určité lokality (dosud byl pro každou lokalitu veden pořadník zvlášť a bylo možné hlásit se vždy o byt jen v jedné lokalitě), jednak přidělování bytů Radou města Brna s přihlédnutím k tomu, kolik osob by nabídnutý byt využívalo. Pokud jen jedna, je přiměřené nabízet pouze jednopokojové byty o velikosti maximálně 50 m2.  

„Největší výhodou nového systému je, že se lidé mohou přihlásit o více lokalit. Slibujeme si od toho, že se nám bude dařit rychleji lidem nabízet možnosti bydlení i rychleji obsazovat volné byty,“ uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Od ledna do května letošního roku provedl bytový odbor kontrolu všech podaných žádostí o tyto tzv. byty zvláštního určení a písemně žadatele obeznámil s novým zněním kritérií. Pokud byly v žádostech shledány nějaké nedostatky, byli na to lidé upozorněni, aby je mohli napravit. Například podle Pravidel pronájmu bytů není možné, aby o tyto byty žádal někdo, kdo vlastní nemovitost nebo má k jejímu užívání zřízeno věcné břemeno, a pokud takový člověk o byt žádal, byl vyzván k tomu, aby prokázal, z jakých závažných důvodů nemůže tyto nemovitosti využívat. 

Následně byl zpracován pořadník žadatelů, v němž je 496 lidí. Pořadí žadatelů je dáno počtem bodů. Ty lidé získají třeba za to, jak dlouho v pořadníku čekají, jestli díky přestěhování do nového bytu uvolní jiný obecní byt, jestli je jejich bydlení aktuálně nevyhovující apod. Více informací je uvedeno na webu: https://bydleni.brno.cz/bydleni-pro-seniory/

Brno má aktuálně k dispozici 1161 bytů zvláštního určení (tedy seniorských a bezbariérových – těch je konkrétně 113). „K výstavbě připravujeme i další lokality. Letos bychom podle plánu měli dokončit stavbu na Bratislavské či na Bedřichovické ve Slatině, příští rok na Vranovské, projektujeme tento typ bydlení v Holáskách, v Bystrci nebo v Kníničkách,“ doplnil Jiří Oliva.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz