(tis) – O tři dvoupokojové byty se sníženým nájemným se do 18. srpna mohou hlásit maminky nebo tatínci, kteří své dítě vychovávají bez partnera. Vylosovaní zájemci zabydlí jednotky v úplně novém domě, který město právě staví na Bratislavské.

Předpokládaný termín kolaudace bytového domu Bratislavská 51 spadá na přelom září a října tohoto roku. Kromě novotou skvoucích bytů tu na obyvatele bude čekat i uzavřená odpočinková, zčásti zelení pokrytá plocha v areálu domu.

Samoživitelem se v tomto případě rozumí svobodná, ovdovělá nebo rozvedená osoba, která nežije s druhem a má ve své péči alespoň 1 nezaopatřené dítě mladší 18 let. Samoživitel byl výdělečně činný minimálně 1 rok bez přerušení před podáním žádosti, či byl výdělečně činný minimálně 1 rok bez přerušení před odchodem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Limitována je také výše příjmů: čistý měsíční příjem  domácnosti samoživitele dosahuje maximálně 1,2násobku průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2021, tj. maximálně  45 407 Kč. 

Ze zájemců splňujících kritéria se budou noví nájemníci losovat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 let s možností dalšího prodloužení o 2 roky.

Veškeré informace jsou dostupné na webu bydleni.brno.cz.

Bytový dům ve výstavbě na Bratislavské