Od ledna je možné požádat prostřednictvím poradny Socio Info Point o bezplatnou individuální psychoterapeutickou pomoc pro pečující.

Klient se s terapeutkou může sejít buď u sebe doma, nebo v konzultační místnosti v budově Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19.

Objednat se lze telefonicky na čísle 800 140 800 nebo e-mailem na adrese sip@brno.cz.