Oddělení koncepce a plánování služeb zpracovává koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociální péče, zajišťuje nastavení a rozvoj sociálních služeb metodou komunitního plánování, koordinuje proces financování (dotace z rozpočtu města pro nestátní neziskové organizace) a síťování sociálních služeb na území města Brna, spolupracuje s institucemi v sociální oblasti na území města, ČR i zahraničí.

Referát koncepce

 • vytváří koncepční materiály pro sociální či související služby a sociální práci;
 • spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v sociální oblasti na území města, ČR i v zahraničí, tj. zejména s EUROCITIES, orgány EU, partnerskými městy apod.;
 • sleduje nejnovější trendy v oblasti sociologie, demografie a dalších společenských východisek a aplikuje je do koncepčních dokumentů v oblasti sociálních služeb a Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně;
 • zpracovává a vyhodnocuje aktuální sociální programy a projekty v sociální oblasti zabezpečuje sběr relevantních informací o sociálních či souvisejících službách a podobě sociální práce na daném území .

Referát komunitního plánování sociálních služeb

 • koordinuje a realizuje proces plánování sociálních služeb na území města metodou komunitního plánování, zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, vyhodnocuje efektivitu sociálních služeb a jejich financování, sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci;
 • zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu města nestátním organizacím, které poskytují sociální služby nebo je vhodným způsobem doplňují;
 • sleduje úroveň služeb poskytovaných nestátními organizacemi, provádí kontrolní činnost využívání přidělených dotací z rozpočtu města u jednotlivých nestátních organizací a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.

Referát Socio-Info Point

 • poskytuje sociální poradenství občanům osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e mailu;
 • pomáhá občanům s orientací v informačním systému sociálních služeb;
 • spolupracuje s registrovanými poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty působícími v sociální oblasti na území města, získává od nich informace a podílí se na aktualizaci informačního systému sociálních služeb;
 • participuje na procesu komunitního plánování sociálních služeb;
 • podílí se na sestavování a aktualizaci katalogů sociálních služeb, spravuje a aktualizuje webový portál o sociální péči na území města.