Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé (OSPM) poskytuje pobytové a ambulantní sociální služby mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením a nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami. Nabízí službu azylového domu dle věku klientů až do 26 let a nízkoprahový klub Kumbál.

Popis služeb oddělení:

  • OSPM poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí k rozvoji dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných k překonání nepříznivé sociální situace;
  • vytváří podmínky k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života;
  • klienti jsou ubytováni na jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích;
  • Celková ubytovací kapacita zařízení je 38 lůžek. Uživatelé mají možnost přípravy stravy, příp. zajištění celodenní stravy, osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla.

  • Mgr. Jan Gajdziok
    vedoucí Odd. sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé – Vídeňská 78
    Telefon 543 217 259, 604 530 412