Domov pro seniory na Vychodilově čekají v nejbližší době dvě zásadní události. V návaznosti na získání dotace od Jihomoravského kraje bude v zařízení rozšířena paliativní péče a projekt městské společnosti SAKO Brno SOLAR zabývající se instalací fotovoltaických panelů bude pokračovat právě na budovách domova. Obě smlouvy dnes projednali a schválili radní města Brna.

Neinvestiční dotace od Jihomoravského kraje pomůže vytvořit program paliativní péče v Domově pro seniory na Vychodilově. „Díky tomuto dotačnímu titulu bude možné vytvořit zcela nový program paliativní péče na míru domovu pro seniory. Částka 340 000 korun bude využita na koordinaci péče v zařízení a nemalá část půjde na vzdělávání pracovníků, jehož součástí bude i stáž v Domově léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kde se důstojnému odcházení seniorů věnují již dlouhá léta,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

V rámci dotace bude vypracována také metodika poskytování paliativní péče včetně nastavení bezpečného rámce pro poskytování tohoto druhu péče. Pracovníkům bude přehledně vymezen prostor pracovních postupů, povinností a kompetencí a koordinátor péče zmapuje rizika a zajistí systém poskytování zpětné vazby. 

Velký projekt společnosti SAKO Brno zabývající se vznikem městské solární elektrárny na budovách ve vlastnictví Brna pokračuje. Dalšími objekty, kde se budou montovat tyto systémy, jsou budovy domova pro seniory na ulici Vychodilově a detašovaném pracovišti na ulici Tábor. „K instalaci přikročíme hned po přidělení dotace z evropských fondů. Čeká nás zprovoznění 199 fotovoltaických panelů o celkové roční produkci více než 90 MWh. Odhadujeme, že již v prvním roce provozu ušetří systémy na obou budovách nejméně 32 tisíc kg CO2, což zastoupí práci bezmála tisícovky vzrostlých stromů,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík a doplnil: „Fotovoltaické panely na střechách pomáhají snižovat emise ve městě. K tomu jsme se zavázali v projektu #pripravBrno, kdy je cílem do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40 %. Celkem by městská solární elektrárna měla obsadit přibližně 650 střech městských budov. Loni jsme začali na Vojtově a budovy domovů pro seniory jsou dalším článkem.“ 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz