I když berou průměrnou mzdu a na účtu jim přistane třeba třicet tisíc čistého, polovička platu padne na nájem. Pokud je jejich výplata nižší, často si samostatné bydlení ani nemůžou dovolit a jsou nuceni k životu ve sdílených bytech nebo k odstěhování za město. Řeč je o stále rostoucí skupině singles, tedy lidí žijících bez partnera/partnerky. Brno se je rozhodlo podpořit vcelku průkopnickým způsobem.

O menší startovací byty se nově budou moct hlásit i jednotlivci. Foto: MMB
O menší startovací byty se nově budou moct hlásit i jednotlivci. Foto: MMB

Ve svém osmadvacetitisícovém bytovém fondu má Brno vyhrazeny necelé dvě stovky bytů pro mladé lidi. Dosud ale tyto startovací byty mohly obsazovat pouze páry nebo rodiny s dětmi. Po květnovém zasedání městského zastupitelstva se toto pravidlo změnilo a nově se o menší byty budou moct hlásit i jednotlivci. Brno tím chce omezit trend jejich stěhování do okolí a následného dojíždění za prací nebo volným časem. Cílem je tuto ekonomicky perspektivní skupinu v Brně naopak stabilizovat.  

V případě startovacích bytů pro jednotlivce půjde o byty s maximální výměrou 40 m2. Stejně jako u žadatelů-párů i zde je určeno příjmové rozmezí, které musí jedinec splňovat: jeho čistý měsíční příjem nesmí překračovat průměrnou hrubou mzdu a zároveň nesmí být nižší než její polovina. Ze žadatelů a žadatelek, kteří splní podmínky, se bude následně losovat. Nová nájemní smlouva se bude uzavírat na tři roky s možností opakovaného dvouletého prodloužení, a to až do dovršení 40 let nájemce/nájemkyně. 

Informace o volných startovacích bytech jsou vždy zveřejněny na webu bydleni.brno.cz. Na přihlášení pak mají lidé měsíc. Aktuálně takový byt v nabídce není, zastupitelstvo v tuto chvíli jen stanovilo pravidla, aby taková nabídka vůbec mohla vzniknout.