Koordinační skupina

Úkolem Koordinační skupiny KPSS je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. Koordinační skupinu svolává koordinátor komunitního plánování a skupinu tvoří jak zástupci zadavatele, tak i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci uživatelů sociálních služeb (tzv. „triáda“).

Členové koordinační skupiny

Za zadavatele:
  • Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS., vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb, OSP MMB
  • PhDr. Zdenka Hašová, vedoucí Referátu koncepce, Oddělení koncepce a plánování služeb, OSP MMB, vedoucí pracovní skupiny Osoby se smyslovým postižením,
  • Mgr. Alena Pinkavová, vedoucí Referátu pro sociální integraci, Oddělení sociálního začleňování, OSP MMB, vedoucí pracovní skupiny Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením
Za poskytovatele:
  • Mgr. Bc. Zuzana Dlouhá, Centrum sociálních služeb, p. o., vedoucí pracovní skupiny Osoby s mentálním postižením a autismem
  • PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava, z. ú., vedoucí pracovní skupiny Osoby s duševním onemocněním
  • Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., Klíč pro rodinu, vedoucí pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny
  • Mgr. Ladislav Ptáček DiS., Občanská poradna Brno, z. s., vedoucí pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Za uživatele:
  • Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, vedoucí pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
  • Ing. Milena Němcová, vedoucí pracovní skupiny Osoby s mentálním postižením a autismem
  • Mgr. Michaela Zapletalová, vedoucí pracovní skupiny Senioři 

Vedoucí dílčích pracovních skupin

SENIOŘIMgr. Michaela Zapletalová
DĚTI, MLÁDEŽ A RODINYMgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍMPaeDr. Blanka Veškrnová
OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEMMgr. Bc. Zuzana Dlouhá
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMIng. Mgr. Zdeňka Michálková
OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍMPhDr. Zdeňka Hašová
OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍMMgr. Ladislav Ptáček, DiS.
ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍMMgr. Alena Pinkavová