Odbor sociální péče nabízí podporu cizincům a veřejným institucím ve vzájemném kontaktu (např. na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a další), a to díky specializovanému týmu interkulturních pracovníků. Ti pomáhají například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně. Město Brno má nyní také vlastní „Strategii integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2020–2026“, která je realizována skrze konkrétní dílčí akční plány.