Odbor sociální péče nabízí podporu cizincům a veřejným institucím ve vzájemném kontaktu (např. na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a další), a to díky specializovanému týmu interkulturních pracovníků. Ti pomáhají například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně. Město Brno má nyní také vlastní „Strategii integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2020–2026“, která je realizována skrze konkrétní dílčí akční plány.  

Státní integrační program

Cílem státního integračního programu je usnadnit počátek procesu integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. V rámci programu jsou klientům poskytovány integrační služby přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Integrační služby jsou zaměřeny zejména na pět klíčových oblastí, kterými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dále sociální a zdravotní oblasti. Po udělení mezinárodní ochrany mohou využít dočasně ubytování v integračním azylovém středisku (v Brně se jedná o IAS Židenice).

Klientům SIP může být poskytnuta asistence při hledání bydlení, při stěhování a zařízení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším vybavením. Dále mohou být uhrazeny vstupní náklady na zajištění bydlení a vybavení bytu. V oblasti bydlení je možné získat s  finančním přispěním státu nájemní byt v majetku obce (Varianta I.), či  finanční příspěvek státu na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části (Varianta IIa.). Popřípadě je možné hradit pobyt azylantů v zařízení sociálních služeb (Varianta IIb.).

Výuku českého jazyka v rámci Státního integračního programu zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v zařízeních provozovaných Správou uprchlických zařízení i mimo ně. Kurzy jsou realizovány jako skupinové, ale v případě potřeby je možno zajistit i individuální výuku. Jazykový kurz trvá cca 12 měsíců a je zakončen zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.

Podrobné informace ke Státnímu integračnímu programu v jazykových mutacích:
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-drzitelu-mezinarodni-ochrany.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/oddeleni-mezinarodni-ochrany.aspx

Metodika k poskytování státních finančních příspěvků (částka 5/2013):
https://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-rok-2013.aspx

Kontaktní osoba pro zajišťování finančního příspěvku dle Varianty IIa pro Brno-město: Mgr. Tomáš Jurčík, OSP MMB, 773 785 327, e-mail: jurcik.tomas@brno.cz