Senioři

Senioři

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna vydal publikaci, která obsahuje základní informace o pobytových službách sociální péče poskytovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Statutárním městem Brnem. Publikace je k dispozici ZDE.

Přehled domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a center denních služeb naleznete také na odkaze: http://www.brnods.cz/

 

Český statistický úřad vydal článek s názvem Stárnutí se nevyhneme, který pojednává o projekci obyvatel České republiky k 1.1.2101. ČSÚ vycházel z dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a populačního vývoje posledních let. Projekce zachycuje historii prakticky všech žijících generací. Prodloužení projekčního období o 35 let oproti předchozí projekci umožňuje zachytit celou historii i těch nejpočetnějších generací, kterými jsou narození v 70. letech minulého století. Projekce byla zpracována ve třech variantách: nízké, střední a vysoké. Více viz. v článku, který naleznete na stránkách Českého statického úřadu http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/c/EA002B5947

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz