Komplexně zajišťuje výkon činností v oblasti sociální péče ve městě Brně, pomáhá občanům města v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální práce a koordinace sítě sociálních služeb.
Dále vykonává agendu zřizovatele, metodicky vede a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem (13 organizací poskytujících sociální služby).

Odbor sociální péče pomáhá lidem v nepříznivých životních situacích:
 • seniorům,
 • lidem se zdravotním postižením,
 • rodinám s dětmi,
 • dětem, mladistvým a mladým dospělým,
 • lidem ohroženým chudobou nebo sociálním vyloučením,
 • cizincům, příslušníkům národnostních nebo etnických menšin.

Oddělení odboru sociální péče

 • PaedDr. Jan Polák, CSc.
  vedoucí Odboru sociální péče, Koliště 19 Brno
  Telefon +420 542 173 721

Příspěvkové organizace města v sociální oblasti


Dokumenty