Odbor sociální péče zaměřuje svoji činnost na řešení nepříznivých sociálních situací.

Jedním z hlavních cílů sociální práce je poskytování základního sociálního poradenství.

 • pomoc při zorientování a pochopení životní situace
 • poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
 • pomoc při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek (např. příspěvku na péči)
 • komplexní informace o nabídce vhodných sociálních služeb (např. pečovatelská služba, domov pro seniory)
 • zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích

Sociální práci v Brně zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a sociální služby:

 • 13 příspěvkových organizací města,
 • pečovatelská služba při šesti úřadech městských částí a
 • nevládní neziskové organizace zabývající se sociálními službami.

Přehled oddělení Odboru sociální péče MMB

 • PaedDr. Jan Polák, CSc.
  vedoucí odboru sociální péče
  Telefon +420 542 173 721